Bezoek aan de Sterrenwacht Eindhoven is weer mogelijk!

Openstellingen

De Sterrenwacht organiseert weer openstellingen!

Toegangsprijs voor reguliere openstellingen zijn voor individuele volwassenen en jonge mensen boven de 10 jaar gelijk.
De toegangsprijs is op € 2,50 vastgesteld. Er geldt een “alleen pinnen beleid”. We zijn door de transparantie gedwongen om uitsluitend digitaal betalingen te accepteren.  Contant betalen is niet mogelijk.

Toegangsprijzen groepsbezoek op aanvraag:
Wij hanteren een minimumtarief van € 25,00 voor groepen groter dan 10 personen.
Voor groepsbezoeken door scholen t/m het niveau van VMBO geldt een gereduceerd tarief van € 10,00 per groep plus € 1,00 per bezoeker of begeleider. Ook hier geldt dat uitsluitend per pin kan worden betaald. Vooraf per bank overschrijven is ook mogelijk. Contante betalingen zijn niet meer mogelijk.

Alle inkomsten uit de entreegelden komen via de EWSK ten goede aan onze sterrenwacht. De rondleiders zijn vrijwilligers van de EWSK.

De kleinste groep is >10 personen. Het maximale aantal bezoekers is 30 personen m voor het totale gebouw m.u.v de rondleiders.