Stichting Dr. A.F. Philips` Sterrenwacht

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Stichting Dr. A. F. Philips Sterrenwacht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor publieksvoorlichting, met name groepen jeugd, scholen, IVN, scouting, op het gebied van sterrenkunde, ruimtevaart en daarmee samenhangende wetenschap.

Verantwoording

Exploitatie 2020
Inkomsten Uitgaven
Rondleidingen 700 Nutsbedrijven 300
Verkoop 0 Inkoop 0
Donaties 0 Onderhoud Inventaris 350
Philips  donatie 500 Onderhoud  telescoop 0
Rente 540 Afschrijving 1200
Gemeente Subsidie 1015 KPN/internet 740
Administratiekosten 100
Drukwerk 0
Verlies NEG saldo 135 Diversen en Representatie 200
Totalen 2890 2890